Organizacija društva ČD Sevnica

Predsednik: Miha Metelko 
Tajnik: Aleš Staroveški 
Blagajničarka: Silva Rak  
Predsednik NO: Andrej Grilc 
Gospodar čebelarskega doma: Franc Kuhar 
Predsednik komisije za zdravstveno varstvo čebel: Andrej Kozinc 
Predsednik inventurne komisije: Andrej Bobek