Zapisniki sej

Zapisniki 2015

Zapisnik 1. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 2. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 3. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 4. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 5. redne seje UO ČD Sevnica

Zapisniki 2016

Zapisnik 1. redne seje UO in občnega zbora ČD Sevnica 
Zapisnik 2. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 3. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 4. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 5. redne seje UO ČD Sevnica

Zapisniki 2017

Zapisnik občnega zbora ČD Sevnica
Zapisnik 6. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 7. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 8. redne seje UO ČD Sevnica
Zapisnik 9. redne seje UO ČD Sevnica