Izdelava žuželčjih hotelov

žuželčji hoteli

V torek, 9. aprila, med 17.00 in 21.00 uro smo v mizarski delavnici pri Mihovem sosedu člani ČD Sevnica v sestavi: Nevenka Strnad s sinom, Franci Kuhar, Alojz Kozinc, Branko Derstvenšek, Grilc Andrej, Miha Metelko, Sara Metelko in moja malenkost zbili in sestavili cca 150 žuželčjih hotelov. V prilogah nekaj utrinkov iz delovne akcije.

Veseli me da se nas je kar nekaj članov odzvalo in smo uspeli pravočasno pripraviti žuželčje hotele, ki jih bodo danes v vrtcu v Krmelju na tehničnem dnevu otroci pobarvali. Tam bo prisoten naš član Janez Levstik.

Poudariti moram da je dela pri sestavljanju kar precej in zato velika zahvala članom, ki so se udeležili in pripomogli da bo današnji tehničen dan v vrtcu Krmelj uspel. v tem mesecu bo potrebno izvesti še eno podobno akcijo in narediti še cca 100 žuželčjih hotelov. Ob tej priložnosti že vnaprej vabim,  da se pridružijo še ostali člani društva, da bo delo hitreje končano.

Včeraj smo dokazali da je v slogi moč in če združimo moči lahko naredimo marsikaj. Ob takih trenutkih sem ponosen, da sem član ČD Sevnica.

Naj medi 

Aleš Staroveški – tajnik