Občni zbor 2020

V soboto, 25. januarja 2020, smo imeli v gostišču Janc na Studencu letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red:

  • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora, (del. predsedstvo, overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, volilno komisijo).
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Poročila o delu društva v letu 2019 (predsednik).
  • Finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora.
  • Poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje.
  • Podelitev priznanj in nagrad.
  • Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2020.
  • Razno:
  • Odzivi na začetek delovanja plemenilne postaje Podskalica z gosti (mag. Marko Hrastelj, ter Ivana Kovačevič in Matija Koštomaj).