Izlet ČD Sevnica 2022

ČD sevnica je dne 15. 10. 2022 organiziral izlet članov in njihovih družinskih članov v Belo krajino.
Ob 7.00 smo se odpravili iz Sevnice proti Dolenjski do Metlike, kjer nas je na tradicionalen način sprejel naš vodnik Jože Veselič. Predstavil nam je svoje čebelarstvo, opisal svoj način gojenja matic, pripravo medenega likerja in nas popeljal na ogled svojih panjev. Naslednji postanek je bil v bližnji Hiši vina Pečarič. Vinogradništvo na kmetiji Pečarič ohranjajo že več rodov, tradicijo pa danes uspešno nadaljuje mlada družina. Na izredno lepo urejeni domačiji smo si ogledali vinsko klet. Nato nam je gospodar na zanimiv in poučen način predstavil svoja vina, ki smo jih tudi degustirali. Seveda pa je bilo možno vina tudi kupiti. Za našo lakoto so poskrbeli na Izletniški kmetiji Simonič v Drašičih. Po kosilu smo se odpravili na pot znanja v šolo Bistra buča v Radovici. Pred šolo nas je pričakal učitelj Jože Matekovič in nam predstavil poučevanje iz leta 1957. Polni lepih vtisov ter z zalogami belokranjskega vina smo se v popoldanskih urah odpravili proti domu.

Občni zbor 2022

V nedeljo, 9. oktobra 2022, smo imeli v gostišču Janc na Studencu letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red:

  • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora, (del. predsedstvo, overovatelja zapisnika, zapisnikarja, verifikacijsko komisijo, volilno komisijo).
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Poročila o delu društva v letu 2021 (tajnik).
  • Finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora.
  • Poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje.
  • Podelitev priznanj in nagrad.
  • Razrešitve organov ČD in volitve novih članov UO, NO, predsednika in podpredsednika.
  • Poročilo volilne komisije.
  • Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2023.
  • Razno

Dobili smo novo vodstvo ČD Sevnica za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Predsednika: g. Franc Stopar, upokojenec iz Kladja nad Blanco
Podpredsednika: g. Miha Metelko, dipl. ing. agronomije (UNI) iz Studenca
Član UO in tajnika: g. Aleš Staroveški, univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
Članica UO in blagajničarka: ga. Nevenka Strnad,
Član UO in gospodarja čebelarskega doma Sevnica: g. Franc Kuhar, upokojenec iz Sevnice
Član UO: g. Jermančič Milan iz Jelovca
Član UO: g. Andrej Grilc, univ. dipl. ing. elektrotehnike iz Kladja nad Blanco

Nadzorni odbor:
g. Brane Božič, ing. elektrotehnike iz Žurkovega dola
g. Janez Levstik, tekst. konf. teh. z Mrtovca
g. Andrej Kozinc, uni. dip. inž. strojništva z Ledine

Disciplinska komisija:
g. Andrej Bobek, dip. inž. varstvoslovja,
g. Alojz Kozinc, mag. elektronike s Pokleka,
ga. Alojzija Perc, upokojenka iz Sevnice,
g. Marko Mlakar iz Rovišča pri Studencu,
g. Derstvenšek Branko iz Sevnice