Občni zbor 2023

Vabimo Vas na redni letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica, ki bo v soboto 1. aprila 2023 v gostišču Janc na Studencu s pričetkom ob 15:00 uri.

Dnevni red:

  1. Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora, (del. predsedstvo, overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, volilno komisijo).
  2. Sprejem dnevnega reda.
  3. Poročila o delu društva v letu 2022 (predsednik).
  4. Finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora.
  5. Poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje.
  6. Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2023.
  7. Razno

Veseli bomo vaše udeležbe in druženja z vami. NAJ MEDI !!!!

Debatna urica v februarju 2023

Tudi februarja je bil drugi četrtek v mesecu rezerviran za debatno urico. Debato smo imeli 9. 2. 2023 ob 18.00 v Trškem dvorcu. Vodil jo je član našega društva, g. Alojz Kozinc. Tema tega srečanja pa je bila Preprečevanje rojenja.