Lokacija

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.

Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 23. mesto, po površini pa na 12. mesto.

Spletna stran: http://www.obcina-sevnica.si/

občina Sevnica
Zemljevid občine Sevnica.