Organizacija društva ČD Sevnica

Predsednik: Franc Stopar 
Podpredsednik: Miha Metelko
Tajnik: Aleš Staroveški
Blagajnik: Nevenka Strnad
Gospodar čebelarskega doma: Franc Kuhar 
Člana UO: Milan Jermančič, Andrej Grilc
Nadzorni odbor: Janez Levstik, Brane Božič, Andrej Kozinc