Občni zbor 2019

V soboto, 26. januarja 2019, smo imeli letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red:

  • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora.
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Poročilo predsednika o delu društva v letu 2018.
  • Ostala poročila, razprava po poročilih in sklepanje.
  • Podelitev priznanj in nagrad.
  • Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2019.
  • Predstavitev plemenilne postaje Podskalica.