Občni zbor 2021

V nedeljo, 12. septembra 2021, smo imeli v gostišču Janc na Studencu letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red:

  • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora, (del. predsedstvo, overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, volilno komisijo).
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Poročila o delu društva v letu 2020 (predsednik).
  • Finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora.
  • Poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje.
  • Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2021.
  • Razno:
    Predstavitev sublimatorja »Sublimax« za oksalno kislino, ki je bil letos na ApiSlovenija izbran oz. kot ena izmed treh najboljših tehnoloških rešitev v čebelarstvu s strani našega člana Gašperja Vidmarja.