Občni zbor 2024

V nedeljo, 21. januarja 2024, smo se zbrali v gostišču Janc na Studencu na rednem letnem občnem zboru Čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red je bil sledeč:

 • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora,
 • sprejem dnevnega reda,
 • poročila o delu društva v letu 2023 (predsednik),
 • finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora,
 • poročilo odbora za praznovanje 90 letnice društva,
 • poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje,
 • sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2024,
 • razno.

Poleg članov ČD Sevnica so bili vabljeni tudi:

 • mentorji čebelarskih krožkov,
 • Anita Vraničar Novak, dr. vet. Med.,
 • Župan občine Sevnica g. Srečko Ocvirk,
 • Predstavniki sosednjih in prijateljskih društev,
 • Predsednik čebelarske zveze Krško g. Urek.