Delavnica za čebelarje – Obvladovanje varoze čebel v praksi

Vabljeni na praktično izobraževanje Obvladovanje varoze čebel v praksi. Izobraževanje bo v torek 27. 6. 2023 ob 17.00 uri v grajskem čebelnjaku na sevniškem gradu. Zaradi omejenega števila udeležencev je prijava obvezna.

Podrobnosti o izobraževanju:

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, bo v programskem letu 2023 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe (Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa pod intervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z MKGP št. 2330-23-111022).
Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete UL in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva pristojne NVI enote, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Do izobraževanj so upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo imejte s seboj.
Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju.
Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. S seboj imejte G – MID številko čebelnjaka. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano vsem udeležencem, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov. Potrdilo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.
Pogoj za udeležbo na praktičnih veterinarskih izobraževanjih je primerna obleka in obutev za teren in osebna zaščitna oprema. Za zaščitno čebelarsko obleko s pokrivalom za glavo in zaščitno mrežo za obraz (zaščitni klobuk) mora poskrbeti vsak udeleženec sam.